Loading
+90 212 274 44 62 | info@ozsezikli.com |

Hasta Hakları

HASTA OLARAK SİZİN
  • Sağlık durumunuz, sizlere uygulanacak tıbbi işlemler, bunların yarar ve riskleri, alternatif tedavi usulleri ve hastalığın seyri konusunda bilgi istemeye;
  • Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, sosyo-ekonomik durumlarınız dikkate alınmadan tıbbi etik ve deontolojik ilkelere uyularak eşitlik içinde hizmete ulaşmaya;
  • Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan sağlık elemanlarını ve diğer yardımcı ekip elemanlarının kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye;
  • Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye;
  • Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya;
  • Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye;
  • Sağlık kuruluşu ve ekibini seçme ve değiştirmeye;
  • Size uygulanacak tedavi sırasında sizi ve tedaviyi olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde refakatçi bulundurmaya;
  • Haklarınızın ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya;
  • Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, nazik, şefkatli ve güleryüzlü sağlık hizmeti almaya;
HAKKINIZ VARDIR.